Inställda lektioner från och med 24 november

Posted · Add Comment

Efter de senaste restriktionerna från Folkhälsomyndigheten har styrelsen för Gustavsbergs Musik och Balettstudio beslutat att ställa in alla lektioner från och med den 24 november.                                                Eventuellt kommer våra pianolektioner kunna hållas via […]

Corona/Covid19 November 2020

Posted · Add Comment

I enlighet med de råd som Folkhälsomyndigheten beslutat 2020-10-29 så erbjuder vi alla som är 16 år+ som väljer att inte fortsätta den här terminen att ta igen de missade lektionerna nästa termin. För att detta ska gälla, måste du skicka ett mail till Anna och berätta att du inte fortsätter: anna@gustavsbergbaletten.se      

Examen Specifications 2021

Posted · Add Comment

Stort grattis alla elever till en lyckad examen! Här nedan kan ni läsa i specifications från Royal Academy of Dance hur de betygsätter och vad de olika nivåerna innebär. Specifications

Datum slutet av terminen VT-20

Posted · Add Comment

Så här ser slutet av terminen ut för våra danskurser. Vi har ingen uppvisning för släkt och vänner sista lektionen den här terminen.   Måndagar i Gustavsberg, Kristallsalen: Lektion: 27/4, 4/5, 11/5, 18/5   Måndagar på Ingarö, Spegelsalen: Lektion: 27/4, 4/5, 11/5, 18/5   Måndagar i Nacka, Dieselverkstaden: Lektion: 27/4, 4/5, 11/5   Tisdagar på […]

Uppdaterad Policy Corona-virus

Posted · Add Comment

Gustavsbergs Musik och Balettstudio’s policy avseende Corona-virus: Med tanke på Corona-viruset är det extra viktigt att alla elever, föräldrar, lärare och pianister stannar hemma vid sjukdom eller sjukdomstecken såsom hosta, halsont, feber, nysningar eller allmän sjukdomskänsla. Det är vårdnadshavarens ansvar att barnen är friska när de går till Gustavsbergs Musik och Balettstudio. För att undvika […]

Uppdaterad Policy Corona-virus

Posted · Add Comment

Gustavsbergs Musik och Balettstudio’s policy avseende Corona-virus: Med tanke på Corona-viruset är det extra viktigt att alla elever, lärare och pianister stannar hemma vid sjukdom eller sjukdomstecken såsom hosta, halsont, feber, nysningar eller allmän sjukdomskänsla. För att undvika potentiell risk för smitta ska man stanna hemma om man vistats i område med ökad risk för […]

Corona-viruset

Posted · Add Comment

Med tanke på Corona-viruset är det extra viktigt att alla elever stannar hemma vid sjukdom och sjukdomstecken såsom hosta, halsont, feber, nysningar eller allmän sjukdomskänsla. Missad danslektion eller pianolektion kan tas igen under samma termin annan dag i veckan. Kontakta oss om du/ditt barn vill ta igen missad lektion; anna@gustavsbergbaletten.se