Uppdaterad Policy Corona-virus

Posted · Add Comment

Gustavsbergs Musik och Balettstudio’s policy avseende Corona-virus: Med tanke på Corona-viruset är det extra viktigt att alla elever, föräldrar, lärare och pianister stannar hemma vid sjukdom eller sjukdomstecken såsom hosta, halsont, feber, nysningar eller allmän sjukdomskänsla. Det är vårdnadshavarens ansvar att barnen är friska när de går till Gustavsbergs Musik och Balettstudio. För att undvika […]

Uppdaterad Policy Corona-virus

Posted · Add Comment

Gustavsbergs Musik och Balettstudio’s policy avseende Corona-virus: Med tanke på Corona-viruset är det extra viktigt att alla elever, lärare och pianister stannar hemma vid sjukdom eller sjukdomstecken såsom hosta, halsont, feber, nysningar eller allmän sjukdomskänsla. För att undvika potentiell risk för smitta ska man stanna hemma om man vistats i område med ökad risk för […]

Corona-viruset

Posted · Add Comment

Med tanke på Corona-viruset är det extra viktigt att alla elever stannar hemma vid sjukdom och sjukdomstecken såsom hosta, halsont, feber, nysningar eller allmän sjukdomskänsla. Missad danslektion eller pianolektion kan tas igen under samma termin annan dag i veckan. Kontakta oss om du/ditt barn vill ta igen missad lektion; anna@gustavsbergbaletten.se