Corona-viruset

Posted · Add Comment

Med tanke på Corona-viruset är det extra viktigt att alla elever stannar hemma vid sjukdom och sjukdomstecken såsom hosta, halsont, feber, nysningar eller allmän sjukdomskänsla.

Missad danslektion eller pianolektion kan tas igen under samma termin annan dag i veckan. Kontakta oss om du/ditt barn vill ta igen missad lektion; anna@gustavsbergbaletten.se