Danseleverna har 10% rabatt från och med andra lektionen per vecka, 15 % rabatt från och med tredje lektionen per vecka. 20% rabatt från och med fjärde lektionen+ per vecka.
På höstterminen ingår det en stor dansföreställning som vi sätter upp på Gustavsbergsteatern.
För de elever som vill finns möjlighet att ta examen vid Royal Academy of Dance.
Speciella danskläder är ett önskemål, men inget måste för att delta i kursen. Teknikskor, tåskor och karaktärsskor behövs för att kunna utöva de övningar som krävs för klassisk balett och karaktärsdans. Till en början kan eleverna ha passande danskläder som de har sedan tidigare. Men när det är dags att köpa nytt, så har vi önskemål om färg på dräkten, detta för en enhetlig bild under dansklasserna men även för att eleverna kan använda sina dräkter vid uppvisningar och alla har då lika färg. För de elever som väljer att ta examen vid Royal Academy of Dance krävs klädsel enligt vårt önskemål.