Elever med behov av särskilt stöd

Under vårterminen startar vi en dansgrupp för elever med behov av särskilt stöd.
Gruppen kommer hållas i Spegelsalen, Ingarö Idrottshall
Söndagar 14.00-15.00.
Antal gånger: 12
Kurspris: 1960 Kr.
Start vecka 5
Skicka en intresseanmälan till anna@gustavsbergbaletten.se