Elever med behov av särskilt stöd

Under höstterminen startar vi en dansgrupp för elever med behov av särskilt stöd.
Gruppen kommer hållas i Spegelsalen, Ingarö Idrottshall
Söndagar 15.00-16.00.
Antal gånger: 12
Kurspris: 1810 Kr.
Start vecka 35
Skicka en intresseanmälan till anna@gustavsbergbaletten.se