Elever med behov av särskilt stöd

Under höstterminen startar vi en dansgrupp för elever med behov av särskilt stöd.
Gruppen kommer hållas i Spegelsalen, Ingarö Idrottshall
Söndagar 14.15-15.15.
Antal gånger: 12
Kurspris: 1860 Kr.
Start vecka 35
Skicka en intresseanmälan till anna@gustavsbergbaletten.se