Kortkurs inför examen

Posted · Add Comment

Kortkurs inför examen vid Royal Academy of Dance våren 2019.

Kurspris: 100 Kr per dag.
Om det är två tillfällen, ser vi gärna att eleverna deltar båda dagarna.

Anmälan: anna@gustavsbergbaletten.se

Primary; 20/1 Kl. 13.30-15.00 i Kristallsalen, Gustavsbergsteatern.
Grade 1; 26/1 Kl. 10.00-12.00 i Kristallsalen, Gustavsbergsteatern.
Grade 2; 25/1 Kl. 17.00-18.30 i Kristallsalen, Gustavsbergsteatern.
Grade 2; 26/1 Kl. 12.00-13.30 i Kristallsalen, Gustavsbergsteatern.
Grade 3; 14/1 Kl. 17.00-19.00 i Kristallsalen, Gustavsbergsteatern.
Grade 3; 19/1 Kl. 13.30-15.30 i Kristallsalen, Gustavsbergsteatern.
Grade 4; 19/1 Kl. 13.30-15.30 i Stora salen, Centrumhuset.
Grade 4; 21/1 Kl. 17.00-19.00 i Kristallsalen, Gustavsbergsteatern.
Grade 5; 20/1 Kl. 13.30-15.30 i Stora salen, Centrumhuset.
Grade 5; 23/1 Kl. 17.30-19.30 i Kristallsalen, Gustavsbergsteatern.
Repertoar; 26/1 Kl. 14.00-17.00 i Stora salen, Centrumhuset.
Advanced 1; 19/1 Kl. 10.00-13.00 i Stora salen, Centrumhuset.
Advanced 1; 20/1 Kl. 10.00-13.00 i Stora salen, Centrumhuset.