VÅGA VISA v.41-v.43

Posted · Add Comment

Till

Gustavsbergs Musik och Balettstudio

Er skola kommer att observeras inom VÅGA VISA vecka 41-43.

VÅGA VISA är ett samarbete mellan kommuner om utvärdering. När det gäller observationer i kultur- och musikskolor är det följande kommuner som ingår: Ekerö, Nacka, Värmdö, Upplands Väsby, Tyresö och Stockholm.

Metoden för observationen har utvecklats i samarbete med Sveriges musik- och kulturskolråd, SMoK. Observationer genomförs av observatörslag, som består av pedagoger från flera kommuner, som besöker en skola i en annan kommun.

Genom observationen får skolan underlag för att utveckla sin verksamhet. Observationen redovisas i en rapport, som visar på skolans starka sidor och förbättringsområden. Syftet med VÅGA VISA är att

  • Stimulera till erfarenhetsutbyte och ökat lärande
  • Ge kommuner och skolor underlag till förbättringar och utveckling
  • Ge möjlighet till jämförelser mellan kommuner och skolor
  • Utgöra en del av kvalitetsuppföljningen
  • Bidra till ökad måluppfyllelse

När en musik- eller kulturskola observeras är det här områdena som vi observatörer tittar på

  • Normer och värden.
  • Utveckling, lärande och konstnärligt skapande.
  • Ansvar och inflytande för elever
  • Styrning och ledning.
  • Samverkan med omvärlden

 

När vi besöker din skola vill vi intervjua elever, personal och ledning.

Vi kommer också att vara med och titta på lektioner för att se hur arbetet går till, och kanske får du besök av oss under din lektion.

Enskilda personers identitet kommer inte att framgå av observationsrapporten.