Policy Corona/Covid-19

Posted · Add Comment

Gustavsbergs Musik och Balettstudio’s policy avseende Corona-virus:

Med tanke på Corona-viruset är det extra viktigt att alla elever, föräldrar, lärare och pianister stannar hemma vid sjukdom eller sjukdomstecken såsom hosta, halsont, feber, nysningar eller allmän sjukdomskänsla. Det är vårdnadshavarens ansvar att barnen är friska när de går till Gustavsbergs Musik och Balettstudio.

För att undvika potentiell risk för smitta ska man stanna hemma om man vistats i område med ökad risk för smitta eller umgåtts med person som vistats i område med ökad risk för smitta. Man ska stanna hemma även vid liknande situationer där man är utsatt för ökad risk för smitta som till exempel vid nedstängd skola på grund av annan smittad elev eller när nära anhörig är smittad.

Vi avråder starkt att personer som tillhör någon riskgrupp besöker verksamheten.

Vid allergi, stanna hemma i två dagar, ta din allergimedicin och se om det hjälper.

Vi noterar att på samma sätt som i övriga samhället kan det finnas viss smittorisk i att ta i handtag, ledstänger eller liknande. Föräldrar måste själva avgöra om denna risk är acceptabel eller ej. Om ej, rekommenderar vi att ni håller ert/era barn hemma. Vi kan inte ta ansvar för lokalernas smittoskydd.

Närhet med andra barn/elever är en naturlig del av vår verksamhet. Genom att delta i verksamheten accepterar vårdnadshavare detta. Vi uppmanar alla våra elever att hålla avstånd till varandra.

Likaså finns det en risk att personer i samband med vår verksamhet kan ha smittats men ännu inte uppvisar några sjukdomssymptom. Dessa personer kan vara smittobärare utan att de vet om det. Det finns inget sätt att vara 100% säker. Därför måste varje förälder själv avgöra om risken med att delta i verksamheten är acceptabel eller ej.

Alla som vistas i våra lokaler uppmanas att tvätta händerna med tvål och vatten eller handsprit samt att inte hosta eller nysa på varandra. Eleverna uppmanas att tvätta händerna före varje dans eller musiklektion. Byt om till träningskläder hemma.

Det är viktigt att var och en följer Folkhälsomyndighetens råd: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Denna policy uppdateras kontinuerligt på vår hemsida www.gustavsbergbaletten.se

Säkerställ att ni regelbundet håller er uppdaterade med den senaste versionen genom att titta på hemsidan.