Pianolektioner

Dessa kurser vänder sig till alla åldrar och alla kunskapsnivåer
Tider
Enligt överenskommelse med pianopedagog, Galina Kuzmina. Det är 16 lektioner på höstterminen och 17 lektioner på vårterminen. 30 min kostar 3150:-, 45 min kostar 3968:-.
Tel: 08- 570 329 01
Plats Samlingslokalen, Ekvallen