Modern dans

Dessa kurser vänder sig till barn/ungdomar 8 till 18 år.
14 kurstillfällen per termin.
Klädsel
Valfri dansdräkt, trikåer.
Danskläder kan beställas på www.balletpoint.se
Dag Tid Plats Pris