Elever med behov av särskilt stöd

Under höstterminen startar vi en dansgrupp för elever med behov av särskilt stöd.
Gruppen kommer hållas i Centrumhuset, stora salen, Gustavsbergs Centrum.
Lördagar 11.00-12.00.
Antal gånger: 8
Kurspris: 1000 Kr.
Start vecka 36.
Skicka en intresseanmälan till anna@gustavsbergbaletten.se